Ga naar de inhoud

geniet, dans,

schitter en straal

Wat is kindercoaching?

Bij Kindercoaching wil ik graag kinderen en hun ouders terug in hun eigen unieke kracht laten stappen zodat ze weer voluit kunnen stralen.

Als kindercoach begeleid ik kinderen en hun gezin met het vinden van antwoorden op de vragen die ze hebben. Ik help hen om zich bewust te worden van hun eigen kwaliteiten, deze te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken, zodat ze de zelf gevonden schatten, kunnen inzetten bij de levenslessen en uitdagingen die ze tegenkomen.

Belangrijk om te weten is dat Kindercoaching niet alleen voor het kind met een hulpvraag is maar ook de ouders en eventuele broers en zussen worden meegenomen in het traject. Iedereen hoort erbij in het gezinssysteem en iedereen is van invloed.

Na een waardevolle samenwerking zie ik ze graag weer stralend de wereld tegemoet gaan.

 

Wanneer ga je naar een kindercoach?

Als ouder zie je je kind het liefst onbezorgd en vrolijk door het leven gaan en opgroeien tot gezonde en gelukkige (jong) volwassenen.

Toch kan het gebeuren dat je zoon of dochter niet lekker in zijn of haar of vel zit. Dit kan bijvoorbeeld komen door emotionele gebeurtenissen, ontwikkelingsproblemen, omstandigheden thuis of op school. Wanneer deze periode lang aanhoudt, niet over lijkt te gaan, of regelmatig terugkeert dan kun je je als ouder zorgen maken. In zo een situatie kan een kindercoach helpen. Als kindercoach ga ik ervan uit dat kinderen weten waar het juiste antwoord op een probleem, of anders gezegd een levensles, te vinden is: namelijk in hen zelf!

De antwoorden komen echter niet altijd vanzelf. Het is dan fijn dat iemand de juiste vragen weet te stellen en voldoende tools in huis heeft om jouw zoon of dochter de antwoorden zelf te laten ontdekken.

Ieder kind en iedere situatie is anders. De voorbeelden die je ziet zijn daarom zeker niet volledig. Neem voor vragen gerust contact op. We kunnen dan samen onderzoeken waarmee ik jouw kind of gezin kan helpen.

CJG & Stichting Inzet voor Zorg

Coachpraktijk Straal is aangesloten bij Stichting Inzet voor Zorg. Dit houdt in dat Coachpraktijk Straal, als onderaannemer, een overeenkomst heeft met Gemeente West Brabant West en de Oosterschelde-regio. Is er een indicatie vanuit de gemeente, dan wordt de zorg volledig vergoed.

Je maakt een afspraak met het CJG bij jou in de buurt en met hen wordt gekeken of het aanbod van Coachpraktijk Straal passend is voor de hulpvraag. Benoem dat Coachpraktijk Straal onderaannemer is van Stichting Inzet voor Zorg.

Je kunt ook via je huisarts, kinderarts of GGD-arts doorverwezen worden. Geef dan aan dat Stichting inzet voor zorg en Coachpraktijk Straal de zorg gaan leveren.

Coaching op eigen initiatief

Natuurlijk is het ook mogelijk om zonder verwijzing of diagnose gebruikt te maken van coaching, begeleiding en ondersteuning van Coachpraktijk Straal. 

Kindercoaching

Hoe werkt nou zo’n coachingstraject? Samen kijken we naar jouw situatie en waar je kind, je gezin of jij als ouder tegenaan loopt. Kindercoaching is dus altijd op maat en afgestemd op jouw specifieke vraag. 

Intake (ca. 1 uur)

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken de werkwijze en gaan op zoek naar waar jouw behoefte ligt. We gaan in op je vraag en verwachtingen. Wanneer uit het gesprek blijkt dat ik voor jullie de juiste persoon ben om jullie te helpen, bespreken we het vervolgtraject.

Er volgt dan ook nog een intakegesprek met het kind. Met behulp van verschillende werkvormen wordt duidelijk wat de hulpvraag van het kind is, waar het aan zou willen werken en wat de verwachtingen zijn. 

Coachingsfase (8-12 sessies van 1 uur)

Tijdens de coaching wordt allereerst een positief, concreet en haalbaar doel gemaakt. Dit is een doel waar het kind zelf helemaal achterstaat en waarmee het gemotiveerd aan de slag kan. 

De medewerking en steun van de ouder(s) is van groot belang. De voortgang wordt na de sessie dan ook met de ouder(s) kort besproken. 

Omdat ieder kind anders is, en elke situatie ook verschillend is zullen ook de sessies nooit hetzelfde zijn. Ik stem mijn werkvormen af op de interesses en het doel van het kind. Denk hierbij aan: tekenen, knutselen, spel spelen, ontspanningsoefeningen, muziek, visualisatie, bewegen, buitenspelen, werken met de elementen, enzovoorts. 

Door tijdens deze activiteiten in contact te gaan, goed te luisteren, te kijken en dit te vertalen wordt het kind zich bewust van zijn eigen antwoorden en oplossingen.

Evaluatie (1 sessie van 1 uur)

Tijdens de evaluatie wordt teruggekeken op de afgelopen sessies en welk proces zich hierbij heeft afgespeeld. 

Wat was de hulpvraag? wat was je doel? Waar sta je nu en hoe ben je daar gekomen? En het belangrijkste, welke talenten, kwaliteiten en krachten zijn weer ontdekt en hoe ga je die in de toekomst gebruiken. 

Natuurlijk wordt ook dit met de ouders besproken en wanneer dit wenselijk is, kan dit tegelijkertijd gebeuren. Tevens kan gekeken worden of de coaching afgesloten kan worden of dat er nog verder gewerkt mag worden.

Omdat ik systeem-gericht werk zullen er ook tussentijds oudergesprekken plaatsvinden, met beide ouders en/of ieder apart.

Sessie impressie